o firmě              reference              služby              kontatky              nezávazná poptávka          

Služby


Hlavní předměty činnosti:

 

 • Projektová činnost ve výstavbě
  • návrh stavby - studie
  • dokumentace pro územní řízení
  • dokumentace pro stavební řízení
  • dokumentace pro výběr dodavatele stavby (tendrová dokumentace)
  • dokumentace pro provedení stavby (realizační dokumentace)
  • dílenská a montážní dokumentace
  • technická pomoc investora
  • dokumentace skutečného provedení stavby
  • dokumentace současného stavu objektů (pasport)
  • dokumentace k odstranění stavby
  • vizualizace stavby ve 3D včetně animace
  • požárně bezpečnostní řešení staveb
  • rozpočty – výkaz výměr
  • prováděcí dokumentace pro železobetonové, ocelové a dřevěné konstrukce

 

 •  Inženýrská a poradenská činnost ve výstavbě
  • Inženýring - zajištění potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS)
   a správců inženýrských sítí ke všem fázím projektové dokumentace na základě plné moci investora
  • Poradenská a konzultační činnost
  • Autorský dozor
  • Stavební dozor
  • Technický dozor investora


 • Zajištění zpracovávání odborných studií a posudků
  • Statické posudky
  • Hlukové studie
  • Hydrogeologické - geologické posudky
  • Průkaz ENB
  • Posudek a diagram zastínění staveb
  • Geodetické výškopisné a polohopisné zaměření pozemků